ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายนักเรียนสมัครเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 https://drive.google.com/file/d/1cuRPrIwlZjBCwJfmB_qkwZuZ4z8Jzbob/view?usp=sharing New!!

ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม New!!

คลิกdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUreCqrZpabeR73jSV2HzWMTbIiAM3wLMFLJYBgn_gl3zxzQ/viewform


กิจกรรมนักเรียน

การติดต่อ เพจ Facebook โรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และอาเซียน

โรงเรียนจิกดู่วิทยาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2562
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
รับเกียรติบัตร "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต(Miacle of Life) ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดย กองหนึ่งใจเดียวกัน(ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยม INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019 ณ โรงเรียนเทพศริน กรุงเทพมหานคร

จากโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ 355 โรงเรียน โรงเรียนจิกดู่วิทยาได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 มีโรงเรียนร่วมการแข่งขันทั้งหมด 71 ทีม ระดับ ม.ปลาย 33 ทีม โรงเรียนจิกดู่วิทยาได้รับรางวัลชมเชย ติด 1 ใน 5 ทีมขอแสดงความยินดีนายพัสกร ล้วนทองนางสาวเกวลิน ดวงแก้วนายปวีกรณ์ ยืนชนม์ได้รับโล่รางวัลจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม